O nás


  

   Společnost Energetika Zábřeh s.r.o. vznikla v roce 2010, transformací fyzicky podnikající osoby na právnický subjekt. Jedná se o moderní konzultační a projektovou společnost zaměřenou na efektivní využívání energií.     
     Rozsah činností je velmi široký a vychází z potřeb našich zákazníků, od výzkumu a vývoje přes projektové řízení až po samotnou realizaci jednotlivých projektů.

Společnost působí v těchto segmentech trhu:

- Energetika a energetické poradenství
- Projektová činnost ve výstavbě
- Teplárenství


Našimi zákazníky jsou:

- obce, města
- kraje, státní organizace
- fyzické a právnické osoby (průmyslové podniky, bytová družstva, příspěvkové  organizace apod.)


¨